ธนาคารออมสิน เปิดบริการ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ธนาคารออมสิน เปิดบริการ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” ผ่อนต่ำ 6 เดือนแรก แสนละ 399 บาท/เดือน และวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ยื่นกู้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2565 (15 ก.ค. 2565) ธนาคารออมสิน (ธอส.) ออกสินเชื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ที่เปลี่ยนบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ให้เป็นเงิน – “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” โดยสามารถผ่อนต่ำภายใน 6 เดือนแรก แสนละ 399 บาท/เดือน และให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท สามารถยื่นกู้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2565

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดให้บริการสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินได้ ได้แก่ ที่ดิน (ไม่เป็นที่นา ที่ไร่ หรือที่สวน) สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในกิจการของตนเอง นำไปลงทุนประกอบธุรกิจ เริ่มต้นอาชีพใหม่ หรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้เงินยามจำเป็น หรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

GSB บ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เปิดกว้างสำหรับวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สามารถใช้หลักทรัพย์ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันได้ ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด (คอนโดมีเนียม) และที่ดิน ธนาคารให้กู้ไม่เกิน 90% /85% และ 60% ของราคาประเมิน ตามลำดับ

คิดอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อยู่ที่ 3.00% ต่อปี (MRR-3.245%) หรือคิดเป็นเงินงวดผ่อนต่ำใน 6 เดือนแรก เพียงแสนละ 399 บาทต่อเดือนเท่านั้น เดือนที่ 7-24 เท่ากับ MRR-1.955% (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ) หรือ MRR-1.455% (กรณีไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ) และ ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-0.50% หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดที่ 4.560% (ปัจจุบัน MRR ธนาคารออมสิน = 6.245%)

ทั้งนี้ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน หากเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ทำกิจการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

โดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

เช็กสิทธิ เงินเข้าบัตรคนจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบใหม่วันที่ 15 ก.ค. นี้ ได้วงเงินเท่าไหร่ หมดเขตวันไหน โอนเงินเข้าบัญชีกี่งวด หลังขยายสิทธิถึงเดือน กันยายน 2565 พร้อมอัปเดตเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เปิดปฏิทินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 ก.ค. เงินเข้าบัตรคนจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ หรือ เงินยังชีพผู้สูงอายุ รอบใหม่ หลังปรับขยายเวลารับสิทธิอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 พร้อมรายละเอียดเงินเข้าทั้ง 4 งวด วันไหนบ้าง หมดเขตเมื่อไหร่ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ไหม The Thaiger มีคำตอบมาให้แล้ว สามารถเช็กกำหนดการเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เห็นชอบปรับลด อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ไปอีก 2 เดือน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในการปรับลด อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน (ก.ค. ถึง ก.ย. 2565)

(14 ก.ค. 2565) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปรับลด อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการต่าง ๆ โดยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนและยังคงทรงตัวในระดับสูง ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ดังนั้น จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่งเพื่อช่วยลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงเสนอปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า การใช้มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในระยะสั้น และถ้าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยังคงใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบ ต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

นแกจากนี้แล้วยังมีการเปิดพื้นที่ในงานให้ร้านค้าต่าง ๆ ได้มีการออกมาจำหน่ายสินค้าได้ โดยไม่มีการคิดค่าพื้นที่ และยังมีสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า