บาคาร่าเว็บตรง เตรียม ผ่อนมาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม อนุญาตนั่ง ทานในร้าน 25%

บาคาร่าเว็บตรง เตรียม ผ่อนมาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม อนุญาตนั่ง ทานในร้าน 25%

บาคาร่าเว็บตรง ศบค. เตรียมเสนอนายก ผ่อนมาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม อนุญาตให้นั่งทานในร้านได้ร้อยละ 25 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบและผู้ค้าขายอาหาร นั่งทานอาหารในร้านได้ – นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ได้ออกมาแถลงว่าทางรัฐบาลได้สั่งออกมาตรการผ่อนคลาย พื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายเล็ก ผู้ที่ค้าขายอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของประชาชน

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สาธารณสุขได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยมองวัตถุประสงค์ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบ เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและให้สอดคล้องกับการระบาดในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับโซนสีจึงต้องเกิดขึ้น ทางศปก.ศบค. จึงสรุปหลักเกณฑ์ได้ 5 ข้อ ดังนี้

1.ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ

5. สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” จะมีการให้บริโภคในร้านได้ โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% เท่ากับว่า โต๊ะ 4 คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มในร้าน

ส่วนการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี เช่น การสอบเข้า-จับสลาก เข้า ป.1,ม.1,ม.4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มาขอ ส่วน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

นอกจากนี้ส่วนของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ”พื้นที่ควบคุม” บริโภคในร้านได้ตามปกติงดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา นอกจากนี้ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตราที่กำหนด

รายชื่อจังหวัดใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม อย่างไรบ้างที่ประชุมยังหารือไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีข้อหารือสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. แล้วในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้จะได้แถลงประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง

อย่าปล่อยเด็กเล่นมือถือลำพัง ร้องจ๊าก สั่งของออนไลน์เป็นแสน

ปัจจุบันช่องทางออนไลน์ เป็นหนึ่งในอพลตฟอร์มที่มีความสำคัญมาก ช่วยอำนวยความสะดวกมากในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ออกจากบ้านไปไหนไม่สะดวก การสั่งของออนไลน์ ดูจะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด แต่ความสะดวกง่ายดาย  อีกด้านก็มาพร้อมกับสิ่งที่ต้องระวัง เพราะหากใช้อย่างไม่ตระหนักแล้ว อาจเป็นอย่างเคสนี้ได้

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์อุทธาหรณ์เรื่องราวสอนใจว่า ไม่ควรปล่อยเด็กให้เล่นโทรศัพท์มือถือเพียงลำพัง เพราะอาจเสียหายหลายแสนได้ โดยเรื่องราวดังกล่าว เกิดขึ้นกับป้าข้างบ้านที่ร้องมาให้เจ้าของโพสต์ช่วยเหลือ เนื่องจากมีคนโทรมาว่าป้าสั่งของเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ไม่ได้สั่ง

เมื่อสืบสาวต้นเรื่องจึงได้ทราบว่า คนที่สั่งเป็นเด็ก ซึ่งคาดว่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับป้าข้างบ้าน นำโทรสัพท์มือถือของป้าไปสั่งของออนไลน์ผ่านแอปชอปปิ้งออนไลน์ รวมมูลค่าสินค้าเป็นแสน

งานนี้ใครมีลูกเด็กเล็กแดง ต้องระวังอย่าปล่อยให้เล่นมือถือเพียงลำพังเชียว หรือไม่ก็เปิดโหมดโทรศัพท์สำหรับเด็ก ที่ป้องกันฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเด็ก และแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค่าให้โทรศัพท์ควรต้องกรอกรหัสทุกครั้งก่อนชำระเงินผ่านออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาเช่นเคสนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศข้อบังคับจราจร ฉบับใหม่ สั่งจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ เริ่มใช้วันนี้ 901 แลนด์ – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เอกสารเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ.2564 โดยข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นคือ มีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และกฎ ระเบียบคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ให้ยกเลิก

โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชุนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียง ในถนนสายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร บาคาร่าเว็บตรง